The SSH host key has changed on 8 April, 2022 to this one: SHA256:573uTBSeh74kvOo0HJXi5ijdzRm8me27suzNEDlGyrQ

i18n: Add Polish translation

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
master
Marcin Mikołajczak 4 years ago
parent eaf71d4ce6
commit d635377d12
  1. 466
      calsocial/translations/pl/LC_MESSAGES/messages.po

@ -0,0 +1,466 @@
# Polish template for Calendar.social.
# Copyright (C) 2018 Marcin Mikołajczak
# This file is distributed under the same license as the Calendar.social project.
# Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gergely@polonkai.eu\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-30 22:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-30 22:23+0200\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.9\n"
"Last-Translator: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"Language: pl\n"
#: calsocial/account.py:227
msgid "Can’t invalidate your current session"
msgstr "Nie udało się unieważnić obecnej sesji"
#: calsocial/forms.py:57
msgid "This username is not available"
msgstr "Ta nazwa użytkownika nie jest dostepna"
#: calsocial/forms.py:88
msgid "This email address can not be used"
msgstr "Nie można użyć tego adresu e-mail"
#: calsocial/forms.py:100
msgid "Username"
msgstr "Nazwa użytkownika"
#: calsocial/forms.py:101
msgid "Email address"
msgstr "Adres e-mail"
#: calsocial/forms.py:102
msgid "Password"
msgstr "Hasło"
#: calsocial/forms.py:103
msgid "Password, once more"
msgstr "Potwórz hasło"
#: calsocial/forms.py:112
msgid "The two passwords must match!"
msgstr "Hasła muszą do siebie pasować!"
#: calsocial/forms.py:219
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
#: calsocial/forms.py:220 calsocial/forms.py:260
msgid "Time zone"
msgstr "Strefa czasowa"
#: calsocial/forms.py:221
msgid "Start time"
msgstr "Czas rozpoczęcia"
#: calsocial/forms.py:222
msgid "End time"
msgstr "Czas zakończenia"
#: calsocial/forms.py:223
msgid "All day"
msgstr "Cały dzień"
#: calsocial/forms.py:224
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: calsocial/forms.py:225
msgid "Visibility"
msgstr "Widoczność"
#: calsocial/forms.py:253
msgid "End time must be later than start time!"
msgstr "Czas zakończenia musi nastąpić po czasie rozpoczęcia!"
#: calsocial/forms.py:284
msgid "Username or email"
msgstr "Nazwa użytkownika lub adres e-mail"
#: calsocial/forms.py:372
msgid "User is already invited"
msgstr "Użytkownik został już zaproszony"
#: calsocial/forms.py:382 calsocial/forms.py:396
msgid "Display name"
msgstr "Nazwa wyświetlana"
#: calsocial/forms.py:385
msgid ""
"This will be shown to other users as your name. You can use your real name, "
"or any nickname you like."
msgstr ""
"Będzie widoczna dla innych użytkowników jako Twoja nazwa. Może to być Twoje "
"imię i nazwisko lub dowolny pseudonim."
#: calsocial/forms.py:387
msgid "Your time zone"
msgstr "Twoja strefa czasowa"
#: calsocial/forms.py:389
msgid "The start and end times of events will be displayed in this time zone."
msgstr ""
"Czas rozpoczęcia i zakończenia wydarzeń będą widoczne w tej strefie czasowej."
#: calsocial/forms.py:397
msgid "Use a built-in avatar"
msgstr "Użyj wbudowanego awatara"
#: calsocial/forms.py:398
msgid "Lock profile"
msgstr "Zablokuj konto"
#: calsocial/models.py:75
#, python-format
msgid "%(actor)s followed you"
msgstr "%(actor)s zaczął Cię śledzić"
#: calsocial/models.py:75
#, python-format
msgid "%(actor)s followed %(item)s"
msgstr "%(actor)s zaczął śledzić %(item)s"
#: calsocial/models.py:76
#, python-format
msgid "%(actor)s invited you to %(item)s"
msgstr "%(actor)s zaprosił Cię na %(item)s"
#: calsocial/models.py:121
msgid "Visible only to attendees"
msgstr "Widoczne tylko dla uczestników"
#: calsocial/models.py:122
msgid "Visible to everyone"
msgstr "Widoczne dla wszystkich"
#: calsocial/models.py:542
#, python-format
msgid "%(user)s logged in"
msgstr "%(user)s zalogował się"
#: calsocial/models.py:543
#, python-format
msgid "%(user)s failed to log in"
msgstr "nie udało się zalogować %(user)s"
#: calsocial/models.py:544
#, python-format
msgid "%(user)s logged out"
msgstr "%(user)s wylogował się"
#: calsocial/models.py:561
#, python-format
msgid "UNKNOWN RECORD \"%(log_type)s\" for %(user)s"
msgstr "NIEZNANY WPIS \"%(log_type)s\" dla %(user)s"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:31
msgid "Gregorian"
msgstr "Gregoriański"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:39
msgid "January"
msgstr "Styczeń"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:40
msgid "February"
msgstr "Luty"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:41
msgid "March"
msgstr "Marzec"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:42
msgid "April"
msgstr "Kwiecień"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:43
msgid "May"
msgstr "Maj"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:44
msgid "June"
msgstr "Czerwiec"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:45
msgid "July"
msgstr "Lipiec"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:46
msgid "August"
msgstr "Sierpień"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:47
msgid "September"
msgstr "Wrzesień"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:48
msgid "October"
msgstr "Październik"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:49
msgid "November"
msgstr "Listopad"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:50
msgid "December"
msgstr "Grudzień"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:54
msgid "Monday"
msgstr "Poniedziałek"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:55
msgid "Tuesday"
msgstr "Wtorek"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:56
msgid "Wednesday"
msgstr "Środa"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:57
msgid "Thursday"
msgstr "Czwartek"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:58
msgid "Friday"
msgstr "Piątek"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:59
msgid "Saturday"
msgstr "Sobota"
#: calsocial/calendar_system/gregorian.py:60
msgid "Sunday"
msgstr "Niedziela"
#: calsocial/templates/base.html:29 calsocial/templates/login.html:9
#: calsocial/templates/login.html:24 calsocial/templates/welcome.html:9
#: calsocial/templates/welcome.html:16
msgid "Login"
msgstr "Zaloguj się"
#: calsocial/templates/base.html:32
#, python-format
msgid "Logged in as %(username)s"
msgstr "Zalogowano jako %(username)s"
#: calsocial/templates/base.html:36
msgid "Calendar view"
msgstr "Widok kalendarza"
#: calsocial/templates/base.html:37
msgid "Notifications"
msgstr "Powiadomienia"
#: calsocial/templates/account/settings-base.html:8
#: calsocial/templates/account/user-settings.html:5
#: calsocial/templates/base.html:38
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"
#: calsocial/templates/base.html:39
msgid "Logout"
msgstr "Wyloguj się"
#: calsocial/templates/base.html:48
msgid "About this instance"
msgstr "O tej instancji"
#: calsocial/templates/event-details.html:5
#, python-format
msgid ""
"This event is organised in the %(timezone)s time zone, in which it happens "
"between %(start_time)s and %(end_time)s"
msgstr ""
"To wydarzenie jest organizowane w strefie czasowej %(timezone)s, w której "
"wydarzy się ono pomiędzy %(start_time)s a %(end_time)s"
#: calsocial/templates/event-details.html:29
msgid "Invited users"
msgstr "Zaproszeni użytkownicy"
#: calsocial/templates/event-details.html:41
#: calsocial/templates/event-details.html:47
msgid "Invite"
msgstr "Zaproś"
#: calsocial/templates/account/first-steps.html:25
#: calsocial/templates/account/profile-edit.html:20
#: calsocial/templates/account/user-settings.html:18
#: calsocial/templates/event-edit.html:24
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#: calsocial/templates/index.html:4
#, python-format
msgid "Welcome to Calendar.social, %(username)s!"
msgstr "Witaj na Calendar.social, %(username)s!"
#: calsocial/templates/index.html:10
msgid "Add event"
msgstr "Dodaj wydarzenie"
#: calsocial/templates/profile-details.html:10
#: calsocial/templates/profile-details.html:11
msgid "locked profile"
msgstr "profil zablokowany"
#: calsocial/templates/profile-details.html:17
msgid "Follow"
msgstr "Obserwuj"
#: calsocial/templates/profile-details.html:21
msgid "Follows"
msgstr "Obserwacje"
#: calsocial/templates/profile-details.html:29
msgid "Followers"
msgstr "Obserwujący"
#: calsocial/templates/welcome.html:20
msgid "Or"
msgstr "Lub"
#: calsocial/templates/welcome.html:22
msgid "Register an account"
msgstr "Zarejestruj się"
#: calsocial/templates/welcome.html:26
msgid "What is Calendar.social?"
msgstr "Czym jest Calendar.social?"
#: calsocial/templates/welcome.html:28
msgid ""
"Calendar.social is a calendar app based on open protocols and free, open "
"source software."
msgstr ""
"Calendar.social jest aplikacją kalendarza opartą na otwartych protokołach i "
"wolnym, otwartoźródłowym oprogramowaniu."
#: calsocial/templates/welcome.html:29
msgid "It is decentralised like one of its counterparts, email."
msgstr ""
"Jest zdecentralizowana tak, jak jak jeden z jej odpowiedników – e-mail."
#: calsocial/templates/welcome.html:33
msgid "Go to your calendar"
msgstr "Przejdź do swojego kalendarza"
#: calsocial/templates/welcome.html:37
msgid "Peek inside"
msgstr "Zajrzyj do środka"
#: calsocial/templates/welcome.html:43
msgid "Built with users in mind"
msgstr "Stworzony z myślą o użytkownikach"
#: calsocial/templates/welcome.html:45
msgid ""
"From planning your appointments to organising large scale events Calendar."
"social can help with all your scheduling needs."
msgstr ""
"Calendar.social może pomóc w każdej potrzebie związanej z planowaniem, od "
"planowania spotkań do organizowania wydarzeń na większą skalę."
#: calsocial/templates/welcome.html:54
msgid "user"
msgid_plural "users"
msgstr[0] "użytkownik"
msgstr[1] "użytkowników"
msgstr[2] "użytkowników"
#: calsocial/templates/welcome.html:60
msgid "event"
msgid_plural "events"
msgstr[0] "wydarzenia"
msgstr[1] "wydarzenia"
msgstr[2] "wydarzeń"
#: calsocial/templates/welcome.html:67
msgid "Built for people"
msgstr "Zbudowany dla ludzi"
#: calsocial/templates/welcome.html:69
msgid "Calendar.social is not a commercial network."
msgstr "Calendar.social nie jest komercyjną siecią."
#: calsocial/templates/welcome.html:70
msgid "No advertising, no data mining, no walled gardens."
msgstr "Brak reklam, zbierania danych i ograniczeń."
#: calsocial/templates/welcome.html:71
msgid "There is no central authority."
msgstr "Brak centralnej władzy."
#: calsocial/templates/welcome.html:77
msgid "Administered by"
msgstr "Administrowane przez"
#: calsocial/templates/account/active-sessions.html:4
#: calsocial/templates/account/settings-base.html:9
msgid "Active sessions"
msgstr "Aktywne sesje"
#: calsocial/templates/account/active-sessions.html:10
msgid "Invalidate"
msgstr "Unieważnij"
#: calsocial/templates/account/first-steps.html:5
msgid "First steps"
msgstr "Pierwsze kroki"
#: calsocial/templates/account/first-steps.html:7
msgid "Welcome to Calendar.social!"
msgstr "Witamy na Calendar.social!"
#: calsocial/templates/account/first-steps.html:10
msgid ""
"These are the first steps you should make before you can start using the "
"site."
msgstr ""
"Oto pierwsze kroki, które powinieneś wykonać, zanim zaczniesz używać tej "
"strony."
#: calsocial/templates/account/follow-requests.html:4
msgid "Follow requests"
msgstr "Prośby o możliwość obserwacji"
#: calsocial/templates/account/follow-requests.html:10
msgid "Accept"
msgstr "Zaakceptuj"
#: calsocial/templates/account/follow-requests.html:15
msgid "No requests to display."
msgstr "Brak próśb do wyświetlenia."
#: calsocial/templates/account/follow-requests.html:19
msgid "Your profile is not locked."
msgstr "Twój profil nie jest zablokowany."
#: calsocial/templates/account/follow-requests.html:20
msgid "Anyone can follow you without your consent."
msgstr "Każdy może Cię zaobserwować bez Twojego zezwolenia."
#: calsocial/templates/account/notifications.html:7
msgid "Nothing to show."
msgstr "Nie ma nic do pokazania."
#: calsocial/templates/account/profile-edit.html:5
#: calsocial/templates/account/settings-base.html:7
msgid "Edit profile"
msgstr "Edytuj profil"
#: calsocial/templates/account/registration.html:17
msgid "Register"
msgstr "Zarejestruj się"
Loading…
Cancel
Save