Added the possibility to register

master
Polonkai Gergely 11 years ago
parent 1d82e93176
commit a454dc7483

@ -14,8 +14,11 @@
<li><a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_article', { articleSlug: 'a-magiarol-roviden' }) }}">A Mágiáról röviden</a></li>
<li><a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_article', { articleSlug: 'rendek' }) }}">Rendek</a></li>
<li><a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_article', { articleSlug: 'a-regiek' }) }}">A régiek</a></li>
<li><a href="">Archívum</a></li>
<li><a href="">Ajánlott oldalak</a></li>
{% if app.user %}
<li><a href="{{ path('KekRozsakSecurityBundle_logout') }}">Kijelentkezés</a></li>
{% else %}
<li><a href="{{ path('KekRozsakSecurityBundle_registration') }}">Jelentkezés</a></li>
{% endif %}
</ul>
</div>
<div id="header">

@ -41,6 +41,7 @@ security:
- { path: ^/login, roles: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
- { path: ^/$, roles: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
- { path: ^/cikk/, roles: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
- { path: ^/jelentkezes, roles: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
- { path: ^/, roles: [ IS_AUTHENTICATED_FULLY, IS_AUTHENTICATED_REMEMBERED ] }
#- { path: ^/login, roles: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY, requires_channel: https }
#- { path: ^/_internal/secure, roles: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY, ip: 127.0.0.1 }

@ -142,4 +142,4 @@ class Role implements RoleInterface
{
return $this->name;
}
}
}

@ -4,11 +4,12 @@ namespace KekRozsak\FrontBundle\Entity;
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
use Symfony\Component\Security\Core\User\UserInterface;
use Symfony\Component\Security\Core\User\AdvancedUserInterface;
/**
* KekRozsak\FrontBundle\Entity\User
*/
class User implements UserInterface
class User implements UserInterface, AdvancedUserInterface
{
/**
* @var integer $id
@ -192,6 +193,11 @@ class User implements UserInterface
return $this->roles->toArray();
}
public function getRolesCollection()
{
return $this->roles;
}
public function eraseCredentials()
{
}
@ -254,4 +260,51 @@ class User implements UserInterface
{
return $this->forum_posts;
}
}
/**
* @var KekRozsak\FrontBundle\Entity\User
*/
private $accepted_by;
/**
* Set accepted_by
*
* @param KekRozsak\FrontBundle\Entity\User $acceptedBy
* @return User
*/
public function setAcceptedBy(\KekRozsak\FrontBundle\Entity\User $acceptedBy = null)
{
$this->accepted_by = $acceptedBy;
return $this;
}
/**
* Get accepted_by
*
* @return KekRozsak\FrontBundle\Entity\User
*/
public function getAcceptedBy()
{
return $this->accepted_by;
}
public function isAccountNonExpired()
{
return true;
}
public function isAccountNonLocked()
{
return true;
}
public function isCredentialsNonExpired()
{
return true;
}
public function isEnabled()
{
return ($this->accepted_by !== null);
}
}

@ -0,0 +1,33 @@
<?php
namespace KekRozsak\FrontBundle\Form\Extension;
use Symfony\Component\Form\AbstractTypeExtension;
use Symfony\Component\Form\FormInterface;
use Symfony\Component\Form\FormViewInterface;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
class HelpMessageTypeExtension extends AbstractTypeExtension
{
public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
{
$builder->setAttribute('help', $options['help']);
}
public function buildView(FormViewInterface $view, FormInterface $form, array $options)
{
$view->setVar('help', $form->getAttribute('help'));
}
public function getDefaultOptions()
{
return array(
'help' => null,
);
}
public function getExtendedType()
{
return 'field';
}
}

@ -0,0 +1,61 @@
<?php
namespace KekRozsak\FrontBundle\Form\Type;
use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
class UserType extends AbstractType
{
protected $_registration;
public function __construct($registration)
{
$this->_registration = $registration;
}
public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
{
$builder->add('username', null, array(
'label' => 'Felhasználónév',
'help' => 'Ezt fogod használni az oldalra való bejelentkezéshez. Jelszavadhoz hasonlóan kezeld bizalmasan! Jelentkezés után nem lehet megváltoztatni!',
));
$builder->add('password', 'repeated', array(
'type' => 'password',
'second_name' => 'confirm',
'invalid_message' => 'A két jelszó nem egyezik meg!',
'options' => array(
'label' => 'Jelszó',
'help' => 'Ezt fogod használni az oldalra való bejelentkezéshez. Soha ne add meg senkinek!',
),
));
$builder->add('email', null, array(
'label' => 'E-mail cím',
));
$builder->add('displayName', null, array(
'label' => 'Név',
'help' => 'Ezen a néven fog szólítani a közösség. Bármikor megváltoztathatod, de az egyértelműség kedvéért ezt mindig jelezd a többiek felé!',
));
$builder->add('agree', 'checkbox', array(
'property_path' => false,
'label' => ' ',
'help' => 'A Jelentkezés gomb megnyomásával kijelentem, hogy a Kék Rózsa okkultista kör Házirendjét elolvastam, és azt felvételem esetén magamra nézve teljes mértékben elfogadom.',
));
}
public function getName()
{
return 'user';
}
public function getDefaultOptions()
{
$opts = array(
'data_class' => 'KekRozsak\FrontBundle\Entity\User',
);
if ($this->_registration)
$opts['validation_groups'] = array('registration');
return $opts;
}
}

@ -30,6 +30,10 @@ KekRozsak\FrontBundle\Entity\User:
targetEntity: ForumPost
mappedBy: created_by
fetch: EXTRA_LAZY
manyToOne:
accepted_by:
targetEntity: User
fetch: EXTRA_LAZY
manyToMany:
roles:
targetEntity: Role

@ -11,3 +11,7 @@ services:
doctrine: @doctrine
tags:
- { name: twig.extension }
form.type_extension.help_message:
class: KekRozsak\FrontBundle\Form\Extension\HelpMessageTypeExtension
tags:
- { name: "form.type_extension", alias: "field" }

@ -0,0 +1,29 @@
KekRozsak\FrontBundle\Entity\User:
constraints:
- Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity:
fields: username
message: "Ez a felhasználónév már foglalt. Kérlek, válassz egy másikat!"
groups: [ registration ]
- Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity:
fields: email
message: "Ez az e-mail cím már foglalt. Kérlek, válassz egy másikat!"
groups: [ registration ]
- Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity:
fields: display_name
message: "Ez a név már foglalt. Kérlek, válassz egy másikat!"
groups: [ registration ]
properties:
username:
- NotBlank: { groups: [ registration ] }
password:
- NotBlank: { groups: [ registration ] }
email:
- NotBlank: { groups: [ registration ] }
- Email: { groups: [ registration ] }
registered_at:
- NotBlank: ~
- Type: \DateTime
display_name:
- NotBlank: { groups: [ registration ] }
KekRozsak\FrontBundle\Form\Type\UserType:

@ -0,0 +1,10 @@
{% block field_row %}
<tr>
<td>{{ form_label(form) }}</td>
<td>{{ form_widget(form) }}</td>
<td>
{{ help }}
</td>
<td>{{ form_errors(form) }}</td>
</td>
{% endblock %}

@ -4,6 +4,10 @@ namespace KekRozsak\SecurityBundle\Controller;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use Symfony\Component\Security\Core\SecurityContext;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use KekRozsak\FrontBundle\Entity\User;
use KekRozsak\FrontBundle\Form\Type\UserType;
class DefaultController extends Controller
{
@ -27,4 +31,37 @@ class DefaultController extends Controller
'error' => $error,
));
}
public function registrationAction(Request $request)
{
$user = new User();
$form = $this->createForm(new UserType(true), $user);
if ($request->getMethod() == 'POST')
{
$form->bindRequest($request);
if ($form->isValid(array('registration')))
{
$user->setPassword($this->get('security.encoder_factory')->getEncoder($user)->encodePassword($user->getPassword(), $user->getSalt()));
$roleRepo = $this->getDoctrine()->getRepository('KekRozsakFrontBundle:Role');
$regRole = $roleRepo->findOneByName('ROLE_REGISTERED');
$user->addRole($regRole);
$user->setRegisteredAt(new \DateTime('now'));
$em = $this->getDoctrine()->getEntityManager();
$em->persist($user);
$em->flush();
return $this->redirect($this->generateUrl('KekRozsakSecurityBundle_reg_success'));
}
}
return $this->render('KekRozsakSecurityBundle:Default:registration.html.twig', array(
'form' => $form->createView(),
));
}
public function registrationSuccessAction()
{
return $this->render('KekRozsakSecurityBundle:Default:registration_success.html.twig', array());
}
}

@ -8,3 +8,13 @@ KekRozsakSecurityBundle_login_check:
KekRozsakSecurityBundle_logout:
pattern: /logout
KekRozsakSecurityBundle_registration:
pattern: /jelentkezes
defaults:
_controller: KekRozsakSecurityBundle:Default:registration
KekRozsakSecurityBundle_reg_success:
pattern: /most-varj
defaults:
_controller: KekRozsakSecurityBundle:Default:registrationSuccess

@ -0,0 +1,15 @@
{# vim: ft=htmljinja: #}
{% extends '::main_template.html.twig' %}
{% form_theme form 'KekRozsakFrontBundle:Form:user_form.html.twig' %}
{% block title %} - Regisztráció {% endblock %}
{% block content %}
<h3>Jelentkezés</h3>
<p>Az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezhetsz a Kék Rózsa okkultista kör tagjai közé. Kérünk, hogy jelentkezés előtt figyelmesen olvasd el a <a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_article', { articleSlug: 'rolunk' }) }}">Rólunk</a> menüpont szövegét, különös tekintettel a Házirendre.</p>
<p>A jelentkezés NEM jár automatikus tagsággal. A Házirend szerint a Vének jogot formálhatnak arra, hogy a jelentkezésedet elutasítsák, vagy próbáknak vessenek alá, mielőtt a tagok közé fogadnak.</p>
<p><strong>FONTOS!</strong> Aki a régi fórumon írt bármilyen bejegyzést, az már regisztrálva van ezen az oldalon is! Ez esetben kérlek lépjetek kapcsolatba velem <a href="http://www.facebook.com/Polesz" target="_blank">Facebookon</a> vagy e-mailben a <a href="jelentkezes@blueroses.hu">jelentkezes@blueroses.hu</a> címen!</p>
<form method="post" action="{{ path('KekRozsakSecurityBundle_registration') }}">
<table>
{{ form_widget(form) }}
</table>
<button type="submit">Jelentkezés</button>
{% endblock content %}

@ -0,0 +1,5 @@
{% extends '::main_template.html.twig' %}
{% block title %} - Sikeres regisztráció{% endblock %}
{% block content %}
A regisztrációd sikeres volt.
{% endblock %}
Loading…
Cancel
Save