Added basic group management, with many missing features.

This commit is contained in:
Polonkai Gergely 2012-07-16 14:16:10 +02:00
parent 038ad5d018
commit 973b331825
15 changed files with 1135 additions and 1 deletions

View File

@ -3,7 +3,11 @@
<head>
<title>Kék Rózsák{% block title %}{% endblock %}</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset('css/kekrozsak_front.css') }}" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset('css/jquery.tooltip.css') }}" />
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{{ asset('js/jquery.bgiframe.js') }}"></script>
<script type="text/javascript" src="{{ asset('js/jquery.dimensions.js') }}"></script>
<script type="text/javascript" src="{{ asset('js/jquery.tooltip.min.js') }}"></script>
</head>
<body>
<div id="top-line-wrapper">
@ -50,6 +54,11 @@
<li><a href="{{ path('KekRozsakSecurityBundle_registration') }}">Jelentkezés</a></li>
{% endif %}
</ul>
{% if app.user %}
<ul>
<li><a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_groupList') }}">Csoportok</a></li>
</ul>
{% endif %}
</div>
<div id="header">
<h1><a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_homepage') }}"><img src="{{ asset('images/kek_rozsak_felirat.jpg') }}" alt="Kék Rózsák" /></a></h1>
@ -91,6 +100,7 @@
}
});
</script>
{% block bottomscripts %}{% endblock %}
</body>
</html>

View File

@ -23,4 +23,56 @@ class DefaultController extends Controller
'users' => $users,
);
}
/**
* @Route("/csoport_jelentkezok", name="KekRozsakAdminBundle_groupJoinRequests")
* @Template()
*/
public function groupJoinRequestsAction()
{
$user = $this->get('security.context')->getToken()->getUser();
$groupRepo = $this->getDoctrine()->getRepository('KekRozsakFrontBundle:Group');
$myGroups = $groupRepo->findByLeader($user);
$request = $this->getRequest();
if ($request->getMethod() == 'POST')
{
if ($request->request->has('group') && $request->request->has('user'))
{
$userRepo = $this->getDoctrine()->getRepository('KekRozsakSecurityBundle:User');
$aUser = $userRepo->findOneById($request->request->get('user'));
$aGroup = $groupRepo->findOneById($request->request->get('group'));
if ($aUser && $aGroup)
{
$membershipRepo = $this->getDoctrine()->getRepository('KekRozsakFrontBundle:UserGroupMembership');
$membershipObject = $membershipRepo->findOneBy(array('user' => $aUser, 'group' => $aGroup));
if ($membershipObject)
{
$membershipObject->setMembershipAcceptedAt(new \DateTime('now'));
$membershipObject->setMembershipAcceptedBy($user);
$em = $this->getDoctrine()->getEntityManager();
$em->persist($membershipObject);
$em->flush();
return $this->redirect($this->generateUrl('KekRozsakAdminBundle_groupJoinRequests'));
}
}
}
}
return array(
'groups' => $myGroups,
);
}
/**
* @Route("/csoport_jelentkezok/elutasit", name="KekRozsakAdminBundle_groupJoinDecline")
* @Template()
*/
public function groupJoinDeclineAction()
{
return array(
);
}
}

View File

@ -0,0 +1,41 @@
{% extends '::main_template.html.twig' %}
{% block title %} - Csoport jelentkezők {% endblock %}
{% block content %}
<h3>Csoport jelentkezők</h3>
<p>Az alábbi listán az általad vezetett csoportokba frissen jelentkezőket láthatod. A mellettük lévő ikonokra kattintva hagyhatod jóvá, illetve utasísthatod el a jelentkezésüket. Amennyiben ez utóbbi mellett döntesz, egy rövid üzenetet is írnod kell az elutasítás okáról.</p>
<table>
<thead>
<tr>
<td colspan="2">Csoport / Jelentkező</td>
<td></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
{% for group in groups %}
<tr>
<td class="ikon">[ikon]</td>
<td colspan="2">{{ group.name }}</td>
</tr>
{% for request in group.members %}
{% if not group.isMember(request.user) %}
<tr>
<td colspan="2">{{ request.user.displayName }}</td>
<td>
<form method="post" action="{{ path('KekRozsakAdminBundle_groupJoinRequests') }}">
<input type="hidden" name="user" value="{{ request.user.id }}" />
<input type="hidden" name="group" value="{{ group.id }}" />
<button type="submit">[jóváhagyó ikon]</button>
</form>
<form method="post" action="{{ path('KekRozsakAdminBundle_groupJoinDecline') }}">
<input type="hidden" name="user" value="{{ request.user.id }}" />
<input type="hidden" name="group" value="{{ group.id }}" />
<button type="submit">[elutasító ikon]</button>
</form>
</td>
</tr>
{% endif %}
{% endfor %}
{% endfor %}
</tbody>
</table>
{% endblock content %}

View File

@ -6,7 +6,9 @@ use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Template;
use KekRozsak\FrontBundle\Entity\UserGroupMembership;
use KekRozsak\FrontBundle\Entity\UserData;
use KekRozsak\SecurityBundle\Form\Type\UserType;
class DefaultController extends Controller
@ -75,4 +77,77 @@ class DefaultController extends Controller
'saveSuccess' => $saveSuccess,
);
}
/**
* @Route("/csoportok", name="KekRozsakFrontBundle_groupList")
* @Template()
*/
public function groupListAction()
{
$groupRepo = $this->getDoctrine()->getRepository('KekRozsakFrontBundle:Group');
$groups = $groupRepo->findAll(array('name' => 'DESC'));
return array(
'groups' => $groups,
);
}
/**
* @Route("/csoport/{groupSlug}/belepes", name="KekRozsakFrontBundle_groupJoin")
* @Template()
*/
public function groupJoinAction($groupSlug)
{
$user = $this->get('security.context')->getToken()->getUser();
$groupRepo = $this->getDoctrine()->getRepository('KekRozsakFrontBundle:Group');
if (!($group = $groupRepo->findOneBySlug($groupSlug)))
throw $this->createNotFoundException('A kért csoport nem létezik!');
if ($group->isMember($user))
{
return $this->redirect($this->generateUrl('KekRozsakFrontBundle_groupView', array($groupSlug => $group->getSlug())));
}
if ($group->isRequested($user))
{
return array(
'isRequested' => true,
'needApproval' => false,
'group' => $group,
);
}
$membership = new UserGroupMembership();
$membership->setUser($user);
$membership->setGroup($group);
$membership->setMembershipRequestedAt(new \DateTime('now'));
if ($group->isOpen())
{
$membership->setMembershipAcceptedAt(new \DateTime('now'));
}
$em = $this->getDoctrine()->getEntityManager();
$em->persist($membership);
$em->flush();
if ($group->isOpen())
{
return $this->redirect($this->generateUrl('KekRozsakFrontBundle_groupView', array($groupSlug => $group->getSlug())));
}
else
{
$message = \Swift_Message::newInstance()
->setSubject('Új jelentkező a csoportodban (' . $group->getName() . '): ' . $user->getDisplayName())
// TODO: Make this a config parameter!
->setFrom('info@blueroses.hu')
->setTo($group->getLeader()->getEmail())
->setBody($this->renderView('KekRozsakFrontBundle:Email:groupJoinRequest.txt.twig', array('user' => $user, 'group' => $group)));
$this->get('mailer')->send($message);
return array(
'isRequested' => false,
'needApproval' => true,
'group' => $group,
);
}
}
}

View File

@ -205,4 +205,99 @@ class Group
{
return $this->members;
}
/**
* Check if user is a member of this Group
*
* @param KekRozsak\SecurityBundle\Entity\User $user
* @return boolean
*/
public function isMember(\KekRozsak\SecurityBundle\Entity\User $user)
{
return ($this->members->filter(
function ($groupMembership) use ($user) {
return (
($groupMembership->getUser() == $user)
&& (
$groupMembership->getGroup()->isOpen()
|| ($groupMembership->getMembershipAcceptedAt() !== null)
)
);
}
)->count() > 0);
}
/**
* Check if user already requested a membership in this Group
*
* @param KekRozsak\SecurityBundle\Entity\User $user
* @return boolean
*/
public function isRequested(\KekRozsak\SecurityBundle\Entity\User $user)
{
return ($this->members->filter(
function ($groupMembership) use ($user) {
return (
($groupMembership->getUser() == $user)
&& ($groupMembership->getMembershipRequestedAt() !== null)
);
}
)->count() > 0);
}
/**
* @var string description
* @ORM\Column(type="text", nullable=true)
*/
protected $description;
/**
* Set description
*
* @param string $description
* @return Group
*/
public function setDescription($description = null)
{
$this->description = $description;
return $this;
}
/**
* Get description
*
* @return string
*/
public function getDescription()
{
return $this->description;
}
/**
* @var boolean open
* @ORM\Column(type="boolean", nullable=false)
*/
protected $open;
/**
* Set open
*
* @param boolean $open
* @ return Group
*/
public function setOpen($open = false)
{
$this->open = $open;
return $this;
}
/**
* Get open
*
* @return boolean
*/
public function isOpen()
{
return $this->open;
}
}

View File

@ -90,4 +90,89 @@ class UserGroupMembership
{
return $this->group;
}
/**
* @var DateTime $membershipRequestedAt
* @ORM\Column(type="datetime", name="membership_requested_at")
*/
protected $membershipRequestedAt;
/**
* Set membershipRequestedAt
*
* @param DateTime $membershipRequestedAt
* @return UserGroupMembership
*/
public function setMembershipRequestedAt(\DateTime $membershipRequestedAt)
{
$this->membershipRequestedAt = $membershipRequestedAt;
return $this;
}
/**
* Get membershipRequestedAt
*
* @return DateTime
*/
public function getMembershipRequestedAt()
{
return $this->membershipRequestedAt;
}
/**
* @var DateTime membershipAcceptedAt
* @ORM\Column(type="datetime", nullable=true, name="membership_accepted_at")
*/
protected $membershipAcceptedAt;
/**
* Set membershipAcceptedAt
*
* @param DateTime $membershipAcceptedAt
* @return UserGroupMembership
*/
public function setMembershipAcceptedAt(\DateTime $membershipAcceptedAt = null)
{
$this->membershipAcceptedAt = $membershipAcceptedAt;
return $this;
}
/**
* Get membershipAcceptedAt
*
* @return DateTime
*/
public function getMembershipAcceptedAt()
{
return $this->membershipAcceptedAt;
}
/**
* @var KekRozsak\SecurityBundle\Entity\User $membershipAcceptedBy
* @ORM\ManyToOne(targetEntity="KekRozsak\SecurityBundle\Entity\User")
* @ORM\JoinColumn(name="membership_accepted_by_id")
*/
protected $membershipAcceptedBy;
/**
* Set membershipAcceptedBy
*
* @param KekRozsak\SecurityBundle\Entity\User
* @return UserGroupMembership
*/
public function setMembershipAcceptedBy(\KekRozsak\SecurityBundle\Entity\User $membershipAcceptedBy = null)
{
$this->membershipAcceptedBy = $membershipAcceptedBy;
return $this;
}
/**
* Get membershipAcceptedBy
*
* @return KekRozsak\SecurityBundle\Entity\User
*/
public function getMembershipAcceptedBy()
{
return $this->membershipAcceptedBy;
}
}

View File

@ -0,0 +1,11 @@
{% extends '::main_template.html.twig' %}
{% block title %} - Csoportok{% endblock title %}
{% block content %}
<h3>Jelentkezés</h3>
{% if isRequested %}
Már jelentkeztél ebbe a csoportba ({{ group.name }}), de {{ group.leader.displayName }} még nem hagyta jóvá a belépésedet.
{% endif %}
{% if needApproval %}
A csoportba való jelentkezésedről a csoport vezetőjét ({{ group.leader.displayName }}) értesítettük.
{% endif %}
{% endblock content %}

View File

@ -0,0 +1,61 @@
{% extends '::main_template.html.twig' %}
{% block title %} - Csoportok{% endblock %}
{% block content %}
<h3>Csoportok</h3>
<p>Az alábbi lista tartalmazza a Kék Rózsák összes jelenlegi csoportját. Bármelyikbe szabadon jelentkezhetsz, de az [ikon] ikonnal jelzettek esetén szükség van a csoport vezetőjének jóváhagyására is, míg a többi csoport esetén azonnal taggá válsz.</p>
<p>Amennyiben nem találsz az érdeklődésednek megfelelő csoportot, létre is hozhatsz egyet Kérünk azonban, hogy tartsd szem előtt, hogy a hosszú ideig csak egy tagot számláló csoportokat a Vének bezárhatják, így a csoport létrehozása előtt mindenképpen tájékozódj, hogy van-e igény rá.</p>
<p>Szintén fontos, hogy egy új csoport létrehozása nem tesz azonnal annak vezetőjévé, azt a csoport tagjainak meg kell szavazniuk, vagy a Véneknek jóváhagyniuk, hiszen a Kék Rózsák, ezáltal annak csoportjai is az egyenlőség elvén működnek.</p>
<p>Amennyiben látni szeretnéd egy csoport leírását, kattints a csoport nevére!</p>
<table>
<thead>
<tr>
<td colspan="2">Csoport neve</td>
<td>Státusz</td>
<td>Vezető</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
{% for group in groups %}
<tr>
<td>[ikon]</td>
<td class="csoport" title="{{ group.description }}">{{ group.name }}</td>
<td>
{% if group.isMember(app.user) %}
<span title="Már tag vagy" class="ikon">[tag ikon]</span>
{% elseif group.isRequested(app.user) %}
<span title="Már jelentkeztél, de a jelentkezésedet a csoport vezetője még nem fogadta el" class="ikon">[jelentkeztél ikon]</span>
{% else %}
{% if group.isOpen %}
<a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_groupJoin, { groupSlug: group.slug }') }}"><span title="Nyílt csoport, kattints a belépéshez!" class="ikon">[nyílt ikon]</span></a>
{% else %}
<a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_groupJoin', { groupSlug: group.slug }) }}"><span title="Zárt csoport, kattints a jelentkezéshez!" class="ikon">[zárt ikon]</span></a>
{% endif %}
{% endif %}
</td>
<td>{% if group.leader %}{{ group.leader.displayName }}{% else %}Nincs{% endif %}</td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
Új csoport létrehozása
{% endblock content %}
{% block bottomscripts %}
<script type="text/javascript">
$('.csoport').tooltip({
track: true,
delay: 0,
fade: 250
});
$('.ikon').tooltip({
track: true,
delay: 0,
fade: 250
});
</script>
{% endblock bottomscripts %}

View File

@ -0,0 +1,10 @@
Kedves {{ group.leader.displayName }}!
{{ user.displayName }} szeretne csatlakozni az általad vezetett "{{ group.name }}" csoportba.
A csoportjaidba jelentkezők listáját ezen a linken érheted el:
{{ url('KekRozsakAdminBundle_groupJoinRequests') }}
Üdv,
blueroses.hu

View File

@ -91,8 +91,10 @@ class DefaultController extends Controller
$message = \Swift_Message::newInstance()
->setSubject('Új jelentkező')
// TODO: Make this a config parameter!
->setFrom('info@blueroses.hu')
->setTo('info@blueroses.hu')
// TODO: Make this a config parameter!
->setTo('jelentkezes@blueroses.hu')
->setBody($this->renderView('KekRozsakSecurityBundle:Email:new_registration.txt.twig', array('user' => $user)));
$this->get('mailer')->send($message);

View File

@ -0,0 +1,9 @@
#tooltip {
position: absolute;
z-index: 3000;
border: 1px solid #111;
background-color: #eee;
padding: 5px;
opacity: 0.85;
}
#tooltip h3, #tooltip div { margin: 0; }

104
web/js/jquery.bgiframe.js Normal file
View File

@ -0,0 +1,104 @@
/* Copyright (c) 2006 Brandon Aaron (http://brandonaaron.net)
* Dual licensed under the MIT (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
* and GPL (http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php) licenses.
*
* $LastChangedDate: 2007-06-20 03:23:36 +0200 (Mi, 20 Jun 2007) $
* $Rev: 2110 $
*
* Version 2.1
*/
(function($){
/**
* The bgiframe is chainable and applies the iframe hack to get
* around zIndex issues in IE6. It will only apply itself in IE
* and adds a class to the iframe called 'bgiframe'. The iframe
* is appeneded as the first child of the matched element(s)
* with a tabIndex and zIndex of -1.
*
* By default the plugin will take borders, sized with pixel units,
* into account. If a different unit is used for the border's width,
* then you will need to use the top and left settings as explained below.
*
* NOTICE: This plugin has been reported to cause perfromance problems
* when used on elements that change properties (like width, height and
* opacity) a lot in IE6. Most of these problems have been caused by
* the expressions used to calculate the elements width, height and
* borders. Some have reported it is due to the opacity filter. All
* these settings can be changed if needed as explained below.
*
* @example $('div').bgiframe();
* @before <div><p>Paragraph</p></div>
* @result <div><iframe class="bgiframe".../><p>Paragraph</p></div>
*
* @param Map settings Optional settings to configure the iframe.
* @option String|Number top The iframe must be offset to the top
* by the width of the top border. This should be a negative
* number representing the border-top-width. If a number is
* is used here, pixels will be assumed. Otherwise, be sure
* to specify a unit. An expression could also be used.
* By default the value is "auto" which will use an expression
* to get the border-top-width if it is in pixels.
* @option String|Number left The iframe must be offset to the left
* by the width of the left border. This should be a negative
* number representing the border-left-width. If a number is
* is used here, pixels will be assumed. Otherwise, be sure
* to specify a unit. An expression could also be used.
* By default the value is "auto" which will use an expression
* to get the border-left-width if it is in pixels.
* @option String|Number width This is the width of the iframe. If
* a number is used here, pixels will be assume. Otherwise, be sure
* to specify a unit. An experssion could also be used.
* By default the value is "auto" which will use an experssion
* to get the offsetWidth.
* @option String|Number height This is the height of the iframe. If
* a number is used here, pixels will be assume. Otherwise, be sure
* to specify a unit. An experssion could also be used.
* By default the value is "auto" which will use an experssion
* to get the offsetHeight.
* @option Boolean opacity This is a boolean representing whether or not
* to use opacity. If set to true, the opacity of 0 is applied. If
* set to false, the opacity filter is not applied. Default: true.
* @option String src This setting is provided so that one could change
* the src of the iframe to whatever they need.
* Default: "javascript:false;"
*
* @name bgiframe
* @type jQuery
* @cat Plugins/bgiframe
* @author Brandon Aaron (brandon.aaron@gmail.com || http://brandonaaron.net)
*/
$.fn.bgIframe = $.fn.bgiframe = function(s) {
// This is only for IE6
if ( $.browser.msie && parseInt($.browser.version) <= 6 ) {
s = $.extend({
top : 'auto', // auto == .currentStyle.borderTopWidth
left : 'auto', // auto == .currentStyle.borderLeftWidth
width : 'auto', // auto == offsetWidth
height : 'auto', // auto == offsetHeight
opacity : true,
src : 'javascript:false;'
}, s || {});
var prop = function(n){return n&&n.constructor==Number?n+'px':n;},
html = '<iframe class="bgiframe"frameborder="0"tabindex="-1"src="'+s.src+'"'+
'style="display:block;position:absolute;z-index:-1;'+
(s.opacity !== false?'filter:Alpha(Opacity=\'0\');':'')+
'top:'+(s.top=='auto'?'expression(((parseInt(this.parentNode.currentStyle.borderTopWidth)||0)*-1)+\'px\')':prop(s.top))+';'+
'left:'+(s.left=='auto'?'expression(((parseInt(this.parentNode.currentStyle.borderLeftWidth)||0)*-1)+\'px\')':prop(s.left))+';'+
'width:'+(s.width=='auto'?'expression(this.parentNode.offsetWidth+\'px\')':prop(s.width))+';'+
'height:'+(s.height=='auto'?'expression(this.parentNode.offsetHeight+\'px\')':prop(s.height))+';'+
'"/>';
return this.each(function() {
if ( $('> iframe.bgiframe', this).length == 0 )
this.insertBefore( document.createElement(html), this.firstChild );
});
}
return this;
};
// Add browser.version if it doesn't exist
if (!$.browser.version)
$.browser.version = navigator.userAgent.toLowerCase().match(/.+(?:rv|it|ra|ie)[\/: ]([\d.]+)/)[1];
})(jQuery);

56
web/js/jquery.delegate.js Normal file
View File

@ -0,0 +1,56 @@
/*
* jQuery delegate plug-in v1.0
*
* Copyright (c) 2007 Jörn Zaefferer
*
* $Id: jquery.delegate.js 4786 2008-02-19 20:02:34Z joern.zaefferer $
*
* Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
*/
// provides cross-browser focusin and focusout events
// IE has native support, in other browsers, use event caputuring (neither bubbles)
// provides delegate(type: String, delegate: Selector, handler: Callback) plugin for easier event delegation
// handler is only called when $(event.target).is(delegate), in the scope of the jQuery-object for event.target
// provides triggerEvent(type: String, target: Element) to trigger delegated events
;(function($) {
$.each({
focus: 'focusin',
blur: 'focusout'
}, function( original, fix ){
$.event.special[fix] = {
setup:function() {
if ( $.browser.msie ) return false;
this.addEventListener( original, $.event.special[fix].handler, true );
},
teardown:function() {
if ( $.browser.msie ) return false;
this.removeEventListener( original,
$.event.special[fix].handler, true );
},
handler: function(e) {
arguments[0] = $.event.fix(e);
arguments[0].type = fix;
return $.event.handle.apply(this, arguments);
}
};
});
$.extend($.fn, {
delegate: function(type, delegate, handler) {
return this.bind(type, function(event) {
var target = $(event.target);
if (target.is(delegate)) {
return handler.apply(target, arguments);
}
});
},
triggerEvent: function(type, target) {
return this.triggerHandler(type, [jQuery.event.fix({ type: type, target: target })]);
}
})
})(jQuery);

504
web/js/jquery.dimensions.js Normal file
View File

@ -0,0 +1,504 @@
/* Copyright (c) 2007 Paul Bakaus (paul.bakaus@googlemail.com) and Brandon Aaron (brandon.aaron@gmail.com || http://brandonaaron.net)
* Dual licensed under the MIT (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
* and GPL (http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php) licenses.
*
* $LastChangedDate: 2007-06-22 04:38:37 +0200 (Fr, 22 Jun 2007) $
* $Rev: 2141 $
*
* Version: 1.0b2
*/
(function($){
// store a copy of the core height and width methods
var height = $.fn.height,
width = $.fn.width;
$.fn.extend({
/**
* If used on document, returns the document's height (innerHeight)
* If used on window, returns the viewport's (window) height
* See core docs on height() to see what happens when used on an element.
*
* @example $("#testdiv").height()
* @result 200
*
* @example $(document).height()
* @result 800
*
* @example $(window).height()
* @result 400
*
* @name height
* @type Object
* @cat Plugins/Dimensions
*/
height: function() {
if ( this[0] == window )
return self.innerHeight ||
$.boxModel && document.documentElement.clientHeight ||
document.body.clientHeight;
if ( this[0] == document )
return Math.max( document.body.scrollHeight, document.body.offsetHeight );
return height.apply(this, arguments);
},
/**
* If used on document, returns the document's width (innerWidth)
* If used on window, returns the viewport's (window) width
* See core docs on height() to see what happens when used on an element.
*
* @example $("#testdiv").width()
* @result 200
*
* @example $(document).width()
* @result 800
*
* @example $(window).width()
* @result 400
*
* @name width
* @type Object
* @cat Plugins/Dimensions
*/
width: function() {
if ( this[0] == window )
return self.innerWidth ||
$.boxModel && document.documentElement.clientWidth ||
document.body.clientWidth;
if ( this[0] == document )
return Math.max( document.body.scrollWidth, document.body.offsetWidth );
return width.apply(this, arguments);
},
/**
* Returns the inner height value (without border) for the first matched element.
* If used on document, returns the document's height (innerHeight)
* If used on window, returns the viewport's (window) height
*
* @example $("#testdiv").innerHeight()
* @result 800
*
* @name innerHeight
* @type Number
* @cat Plugins/Dimensions
*/
innerHeight: function() {
return this[0] == window || this[0] == document ?
this.height() :
this.is(':visible') ?
this[0].offsetHeight - num(this, 'borderTopWidth') - num(this, 'borderBottomWidth') :
this.height() + num(this, 'paddingTop') + num(this, 'paddingBottom');
},
/**
* Returns the inner width value (without border) for the first matched element.
* If used on document, returns the document's Width (innerWidth)
* If used on window, returns the viewport's (window) width
*
* @example $("#testdiv").innerWidth()
* @result 1000
*
* @name innerWidth
* @type Number
* @cat Plugins/Dimensions
*/
innerWidth: function() {
return this[0] == window || this[0] == document ?
this.width() :
this.is(':visible') ?
this[0].offsetWidth - num(this, 'borderLeftWidth') - num(this, 'borderRightWidth') :
this.width() + num(this, 'paddingLeft') + num(this, 'paddingRight');
},
/**
* Returns the outer height value (including border) for the first matched element.
* Cannot be used on document or window.
*
* @example $("#testdiv").outerHeight()
* @result 1000
*
* @name outerHeight
* @type Number
* @cat Plugins/Dimensions
*/
outerHeight: function() {
return this[0] == window || this[0] == document ?
this.height() :
this.is(':visible') ?
this[0].offsetHeight :
this.height() + num(this,'borderTopWidth') + num(this, 'borderBottomWidth') + num(this, 'paddingTop') + num(this, 'paddingBottom');
},
/**
* Returns the outer width value (including border) for the first matched element.
* Cannot be used on document or window.
*
* @example $("#testdiv").outerHeight()
* @result 1000
*
* @name outerHeight
* @type Number
* @cat Plugins/Dimensions
*/
outerWidth: function() {
return this[0] == window || this[0] == document ?
this.width() :
this.is(':visible') ?
this[0].offsetWidth :
this.width() + num(this, 'borderLeftWidth') + num(this, 'borderRightWidth') + num(this, 'paddingLeft') + num(this, 'paddingRight');
},
/**
* Returns how many pixels the user has scrolled to the right (scrollLeft).
* Works on containers with overflow: auto and window/document.
*
* @example $("#testdiv").scrollLeft()
* @result 100
*
* @name scrollLeft
* @type Number
* @cat Plugins/Dimensions
*/
/**
* Sets the scrollLeft property and continues the chain.
* Works on containers with overflow: auto and window/document.
*
* @example $("#testdiv").scrollLeft(10).scrollLeft()
* @result 10
*
* @name scrollLeft
* @param Number value A positive number representing the desired scrollLeft.
* @type jQuery
* @cat Plugins/Dimensions
*/
scrollLeft: function(val) {
if ( val != undefined )
// set the scroll left
return this.each(function() {
if (this == window || this == document)
window.scrollTo( val, $(window).scrollTop() );
else
this.scrollLeft = val;
});
// return the scroll left offest in pixels
if ( this[0] == window || this[0] == document )
return self.pageXOffset ||
$.boxModel && document.documentElement.scrollLeft ||
document.body.scrollLeft;
return this[0].scrollLeft;
},
/**
* Returns how many pixels the user has scrolled to the bottom (scrollTop).
* Works on containers with overflow: auto and window/document.
*
* @example $("#testdiv").scrollTop()
* @result 100
*
* @name scrollTop
* @type Number
* @cat Plugins/Dimensions
*/
/**
* Sets the scrollTop property and continues the chain.
* Works on containers with overflow: auto and window/document.
*
* @example $("#testdiv").scrollTop(10).scrollTop()
* @result 10
*
* @name scrollTop
* @param Number value A positive number representing the desired scrollTop.
* @type jQuery
* @cat Plugins/Dimensions
*/
scrollTop: function(val) {
if ( val != undefined )
// set the scroll top
return this.each(function() {
if (this == window || this == document)
window.scrollTo( $(window).scrollLeft(), val );
else
this.scrollTop = val;
});
// return the scroll top offset in pixels
if ( this[0] == window || this[0] == document )
return self.pageYOffset ||
$.boxModel && document.documentElement.scrollTop ||
document.body.scrollTop;
return this[0].scrollTop;
},
/**
* Returns the top and left positioned offset in pixels.
* The positioned offset is the offset between a positioned
* parent and the element itself.
*
* @example $("#testdiv").position()
* @result { top: 100, left: 100 }
*
* @name position
* @param Map options Optional settings to configure the way the offset is calculated.
* @option Boolean margin Should the margin of the element be included in the calculations? False by default.
* @option Boolean border Should the border of the element be included in the calculations? False by default.
* @option Boolean padding Should the padding of the element be included in the calculations? False by default.
* @param Object returnObject An object to store the return value in, so as not to break the chain. If passed in the
* chain will not be broken and the result will be assigned to this object.
* @type Object
* @cat Plugins/Dimensions
*/
position: function(options, returnObject) {
var elem = this[0], parent = elem.parentNode, op = elem.offsetParent,
options = $.extend({ margin: false, border: false, padding: false, scroll: false }, options || {}),
x = elem.offsetLeft,
y = elem.offsetTop,
sl = elem.scrollLeft,
st = elem.scrollTop;
// Mozilla and IE do not add the border
if ($.browser.mozilla || $.browser.msie) {
// add borders to offset
x += num(elem, 'borderLeftWidth');
y += num(elem, 'borderTopWidth');
}
if ($.browser.mozilla) {
do {
// Mozilla does not add the border for a parent that has overflow set to anything but visible
if ($.browser.mozilla && parent != elem && $.css(parent, 'overflow') != 'visible') {
x += num(parent, 'borderLeftWidth');
y += num(parent, 'borderTopWidth');
}
if (parent == op) break; // break if we are already at the offestParent
} while ((parent = parent.parentNode) && (parent.tagName.toLowerCase() != 'body' || parent.tagName.toLowerCase() != 'html'));
}
var returnValue = handleOffsetReturn(elem, options, x, y, sl, st);
if (returnObject) { $.extend(returnObject, returnValue); return this; }
else { return returnValue; }
},
/**
* Returns the location of the element in pixels from the top left corner of the viewport.
*
* For accurate readings make sure to use pixel values for margins, borders and padding.
*
* Known issues:
* - Issue: A div positioned relative or static without any content before it and its parent will report an offsetTop of 0 in Safari
* Workaround: Place content before the relative div ... and set height and width to 0 and overflow to hidden
*
* @example $("#testdiv").offset()
* @result { top: 100, left: 100, scrollTop: 10, scrollLeft: 10 }
*
* @example $("#testdiv").offset({ scroll: false })
* @result { top: 90, left: 90 }
*
* @example var offset = {}
* $("#testdiv").offset({ scroll: false }, offset)
* @result offset = { top: 90, left: 90 }
*
* @name offset
* @param Map options Optional settings to configure the way the offset is calculated.
* @option Boolean margin Should the margin of the element be included in the calculations? True by default.
* @option Boolean border Should the border of the element be included in the calculations? False by default.
* @option Boolean padding Should the padding of the element be included in the calculations? False by default.
* @option Boolean scroll Should the scroll offsets of the parent elements be included in the calculations? True by default.
* When true it adds the totla scroll offets of all parents to the total offset and also adds two properties
* to the returned object, scrollTop and scrollLeft.
* @options Boolean lite Will use offsetLite instead of offset when set to true. False by default.
* @param Object returnObject An object to store the return value in, so as not to break the chain. If passed in the
* chain will not be broken and the result will be assigned to this object.
* @type Object
* @cat Plugins/Dimensions
*/
offset: function(options, returnObject) {
var x = 0, y = 0, sl = 0, st = 0,
elem = this[0], parent = this[0], op, parPos, elemPos = $.css(elem, 'position'),
mo = $.browser.mozilla, ie = $.browser.msie, sf = $.browser.safari, oa = $.browser.opera,
absparent = false, relparent = false,
options = $.extend({ margin: true, border: false, padding: false, scroll: true, lite: false }, options || {});
// Use offsetLite if lite option is true
if (options.lite) return this.offsetLite(options, returnObject);
if (elem.tagName.toLowerCase() == 'body') {
// Safari is the only one to get offsetLeft and offsetTop properties of the body "correct"
// Except they all mess up when the body is positioned absolute or relative
x = elem.offsetLeft;
y = elem.offsetTop;
// Mozilla ignores margin and subtracts border from body element
if (mo) {
x += num(elem, 'marginLeft') + (num(elem, 'borderLeftWidth')*2);
y += num(elem, 'marginTop') + (num(elem, 'borderTopWidth') *2);
} else
// Opera ignores margin
if (oa) {
x += num(elem, 'marginLeft');
y += num(elem, 'marginTop');
} else
// IE does not add the border in Standards Mode
if (ie && jQuery.boxModel) {
x += num(elem, 'borderLeftWidth');
y += num(elem, 'borderTopWidth');
}
} else {
do {
parPos = $.css(parent, 'position');
x += parent.offsetLeft;
y += parent.offsetTop;
// Mozilla and IE do not add the border
if (mo || ie) {
// add borders to offset
x += num(parent, 'borderLeftWidth');
y += num(parent, 'borderTopWidth');
// Mozilla does not include the border on body if an element isn't positioned absolute and is without an absolute parent
if (mo && parPos == 'absolute') absparent = true;
// IE does not include the border on the body if an element is position static and without an absolute or relative parent
if (ie && parPos == 'relative') relparent = true;
}
op = parent.offsetParent;
if (options.scroll || mo) {
do {
if (options.scroll) {
// get scroll offsets
sl += parent.scrollLeft;
st += parent.scrollTop;
}
// Mozilla does not add the border for a parent that has overflow set to anything but visible
if (mo && parent != elem && $.css(parent, 'overflow') != 'visible') {
x += num(parent, 'borderLeftWidth');
y += num(parent, 'borderTopWidth');
}
parent = parent.parentNode;
} while (parent != op);
}
parent = op;
if (parent.tagName.toLowerCase() == 'body' || parent.tagName.toLowerCase() == 'html') {
// Safari and IE Standards Mode doesn't add the body margin for elments positioned with static or relative
if ((sf || (ie && $.boxModel)) && elemPos != 'absolute' && elemPos != 'fixed') {
x += num(parent, 'marginLeft');
y += num(parent, 'marginTop');
}
// Mozilla does not include the border on body if an element isn't positioned absolute and is without an absolute parent
// IE does not include the border on the body if an element is positioned static and without an absolute or relative parent
if ( (mo && !absparent && elemPos != 'fixed') ||
(ie && elemPos == 'static' && !relparent) ) {
x += num(parent, 'borderLeftWidth');
y += num(parent, 'borderTopWidth');
}
break; // Exit the loop
}
} while (parent);
}
var returnValue = handleOffsetReturn(elem, options, x, y, sl, st);
if (returnObject) { $.extend(returnObject, returnValue); return this; }
else { return returnValue; }
},
/**
* Returns the location of the element in pixels from the top left corner of the viewport.
* This method is much faster than offset but not as accurate. This method can be invoked
* by setting the lite option to true in the offset method.
*
* @name offsetLite
* @param Map options Optional settings to configure the way the offset is calculated.
* @option Boolean margin Should the margin of the element be included in the calculations? True by default.
* @option Boolean border Should the border of the element be included in the calculations? False by default.
* @option Boolean padding Should the padding of the element be included in the calculations? False by default.
* @option Boolean scroll Should the scroll offsets of the parent elements be included in the calculations? True by default.
* When true it adds the totla scroll offets of all parents to the total offset and also adds two properties
* to the returned object, scrollTop and scrollLeft.
* @param Object returnObject An object to store the return value in, so as not to break the chain. If passed in the
* chain will not be broken and the result will be assigned to this object.
* @type Object
* @cat Plugins/Dimensions
*/
offsetLite: function(options, returnObject) {
var x = 0, y = 0, sl = 0, st = 0, parent = this[0], op,
options = $.extend({ margin: true, border: false, padding: false, scroll: true }, options || {});
do {
x += parent.offsetLeft;
y += parent.offsetTop;
op = parent.offsetParent;
if (options.scroll) {
// get scroll offsets
do {
sl += parent.scrollLeft;
st += parent.scrollTop;
parent = parent.parentNode;
} while(parent != op);
}
parent = op;
} while (parent && parent.tagName.toLowerCase() != 'body' && parent.tagName.toLowerCase() != 'html');
var returnValue = handleOffsetReturn(this[0], options, x, y, sl, st);
if (returnObject) { $.extend(returnObject, returnValue); return this; }
else { return returnValue; }
}
});
/**
* Handles converting a CSS Style into an Integer.
* @private
*/
var num = function(el, prop) {
return parseInt($.css(el.jquery?el[0]:el,prop))||0;
};
/**
* Handles the return value of the offset and offsetLite methods.
* @private
*/
var handleOffsetReturn = function(elem, options, x, y, sl, st) {
if ( !options.margin ) {
x -= num(elem, 'marginLeft');
y -= num(elem, 'marginTop');
}
// Safari and Opera do not add the border for the element
if ( options.border && ($.browser.safari || $.browser.opera) ) {
x += num(elem, 'borderLeftWidth');
y += num(elem, 'borderTopWidth');
} else if ( !options.border && !($.browser.safari || $.browser.opera) ) {
x -= num(elem, 'borderLeftWidth');
y -= num(elem, 'borderTopWidth');
}
if ( options.padding ) {
x += num(elem, 'paddingLeft');
y += num(elem, 'paddingTop');
}
// do not include scroll offset on the element
if ( options.scroll ) {
sl -= elem.scrollLeft;
st -= elem.scrollTop;
}
return options.scroll ? { top: y - st, left: x - sl, scrollTop: st, scrollLeft: sl }
: { top: y, left: x };
};
})(jQuery);

19
web/js/jquery.tooltip.min.js vendored Normal file
View File

@ -0,0 +1,19 @@
/*
* jQuery Tooltip plugin 1.3
*
* http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-tooltip/
* http://docs.jquery.com/Plugins/Tooltip
*
* Copyright (c) 2006 - 2008 Jörn Zaefferer
*
* $Id: jquery.tooltip.js 5741 2008-06-21 15:22:16Z joern.zaefferer $
*
* Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
*/;(function($){var helper={},current,title,tID,IE=$.browser.msie&&/MSIE\s(5\.5|6\.)/.test(navigator.userAgent),track=false;$.tooltip={blocked:false,defaults:{delay:200,fade:false,showURL:true,extraClass:"",top:15,left:15,id:"tooltip"},block:function(){$.tooltip.blocked=!$.tooltip.blocked;}};$.fn.extend({tooltip:function(settings){settings=$.extend({},$.tooltip.defaults,settings);createHelper(settings);return this.each(function(){$.data(this,"tooltip",settings);this.tOpacity=helper.parent.css("opacity");this.tooltipText=this.title;$(this).removeAttr("title");this.alt="";}).mouseover(save).mouseout(hide).click(hide);},fixPNG:IE?function(){return this.each(function(){var image=$(this).css('backgroundImage');if(image.match(/^url\(["']?(.*\.png)["']?\)$/i)){image=RegExp.$1;$(this).css({'backgroundImage':'none','filter':"progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(enabled=true, sizingMethod=crop, src='"+image+"')"}).each(function(){var position=$(this).css('position');if(position!='absolute'&&position!='relative')$(this).css('position','relative');});}});}:function(){return this;},unfixPNG:IE?function(){return this.each(function(){$(this).css({'filter':'',backgroundImage:''});});}:function(){return this;},hideWhenEmpty:function(){return this.each(function(){$(this)[$(this).html()?"show":"hide"]();});},url:function(){return this.attr('href')||this.attr('src');}});function createHelper(settings){if(helper.parent)return;helper.parent=$('<div id="'+settings.id+'"><h3></h3><div class="body"></div><div class="url"></div></div>').appendTo(document.body).hide();if($.fn.bgiframe)helper.parent.bgiframe();helper.title=$('h3',helper.parent);helper.body=$('div.body',helper.parent);helper.url=$('div.url',helper.parent);}function settings(element){return $.data(element,"tooltip");}function handle(event){if(settings(this).delay)tID=setTimeout(show,settings(this).delay);else
show();track=!!settings(this).track;$(document.body).bind('mousemove',update);update(event);}function save(){if($.tooltip.blocked||this==current||(!this.tooltipText&&!settings(this).bodyHandler))return;current=this;title=this.tooltipText;if(settings(this).bodyHandler){helper.title.hide();var bodyContent=settings(this).bodyHandler.call(this);if(bodyContent.nodeType||bodyContent.jquery){helper.body.empty().append(bodyContent)}else{helper.body.html(bodyContent);}helper.body.show();}else if(settings(this).showBody){var parts=title.split(settings(this).showBody);helper.title.html(parts.shift()).show();helper.body.empty();for(var i=0,part;(part=parts[i]);i++){if(i>0)helper.body.append("<br/>");helper.body.append(part);}helper.body.hideWhenEmpty();}else{helper.title.html(title).show();helper.body.hide();}if(settings(this).showURL&&$(this).url())helper.url.html($(this).url().replace('http://','')).show();else
helper.url.hide();helper.parent.addClass(settings(this).extraClass);if(settings(this).fixPNG)helper.parent.fixPNG();handle.apply(this,arguments);}function show(){tID=null;if((!IE||!$.fn.bgiframe)&&settings(current).fade){if(helper.parent.is(":animated"))helper.parent.stop().show().fadeTo(settings(current).fade,current.tOpacity);else
helper.parent.is(':visible')?helper.parent.fadeTo(settings(current).fade,current.tOpacity):helper.parent.fadeIn(settings(current).fade);}else{helper.parent.show();}update();}function update(event){if($.tooltip.blocked)return;if(event&&event.target.tagName=="OPTION"){return;}if(!track&&helper.parent.is(":visible")){$(document.body).unbind('mousemove',update)}if(current==null){$(document.body).unbind('mousemove',update);return;}helper.parent.removeClass("viewport-right").removeClass("viewport-bottom");var left=helper.parent[0].offsetLeft;var top=helper.parent[0].offsetTop;if(event){left=event.pageX+settings(current).left;top=event.pageY+settings(current).top;var right='auto';if(settings(current).positionLeft){right=$(window).width()-left;left='auto';}helper.parent.css({left:left,right:right,top:top});}var v=viewport(),h=helper.parent[0];if(v.x+v.cx<h.offsetLeft+h.offsetWidth){left-=h.offsetWidth+20+settings(current).left;helper.parent.css({left:left+'px'}).addClass("viewport-right");}if(v.y+v.cy<h.offsetTop+h.offsetHeight){top-=h.offsetHeight+20+settings(current).top;helper.parent.css({top:top+'px'}).addClass("viewport-bottom");}}function viewport(){return{x:$(window).scrollLeft(),y:$(window).scrollTop(),cx:$(window).width(),cy:$(window).height()};}function hide(event){if($.tooltip.blocked)return;if(tID)clearTimeout(tID);current=null;var tsettings=settings(this);function complete(){helper.parent.removeClass(tsettings.extraClass).hide().css("opacity","");}if((!IE||!$.fn.bgiframe)&&tsettings.fade){if(helper.parent.is(':animated'))helper.parent.stop().fadeTo(tsettings.fade,0,complete);else
helper.parent.stop().fadeOut(tsettings.fade,complete);}else
complete();if(settings(this).fixPNG)helper.parent.unfixPNG();}})(jQuery);