Revised Article stuff (Controller and templates)

Signed-off-by: Polonkai Gergely <polesz@w00d5t0ck.info>
This commit is contained in:
Polonkai Gergely 2012-07-31 09:46:25 +02:00
parent 6ee7a12d74
commit 067a9fae97
5 changed files with 35 additions and 24 deletions

View File

@ -31,10 +31,10 @@
<div id="menu">
<ul>
<li><a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_homepage') }}">Főoldal - Aktuális</a></li>
<li><a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_article', { articleSlug: 'rolunk' }) }}">Rólunk</a></li>
<li><a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_article', { articleSlug: 'a-magiarol-roviden' }) }}">A Mágiáról röviden</a></li>
<li><a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_article', { articleSlug: 'rendek' }) }}">Rendek</a></li>
<li><a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_article', { articleSlug: 'a-regiek' }) }}">A régiek</a></li>
<li><a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_articleView', { slug: 'rolunk' }) }}">Rólunk</a></li>
<li><a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_articleView', { slug: 'a-magiarol-roviden' }) }}">A Mágiáról röviden</a></li>
<li><a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_articleView', { slug: 'rendek' }) }}">Rendek</a></li>
<li><a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_articleView', { slug: 'a-regiek' }) }}">A régiek</a></li>
{% if app.user %}
<li><a href="{{ path('KekRozsakSecurityBundle_logout') }}">Kijelentkezés</a></li>
{% else %}

View File

@ -0,0 +1,27 @@
<?php
namespace KekRozsak\FrontBundle\Controller;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Template;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\ParamConverter;
use KekRozsak\FrontBundle\Entity\Article;
class ArticleController extends Controller
{
/**
* @Route("/cikk/{slug}", name="KekRozsakFrontBundle_articleView")
* @Template()
* @ParamConverter("article")
*
* @param KekRozsak\FrontBundle\Entity\Article $article
*/
public function viewAction(Article $article)
{
return array(
'article' => $article,
);
}
}

View File

@ -5,9 +5,11 @@ namespace KekRozsak\FrontBundle\Controller;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Template;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\ParamConverter;
use KekRozsak\FrontBundle\Entity\UserGroupMembership;
use KekRozsak\FrontBundle\Entity\UserData;
use KekRozsak\FrontBundle\Entity\Article;
use KekRozsak\SecurityBundle\Form\Type\UserType;
@ -22,25 +24,7 @@ class DefaultController extends Controller
if (!$mainPageArticle)
throw $this->createNotFoundException('A keresett cikk nem létezik!');
return $this->forward('KekRozsakFrontBundle:Default:article', array('articleSlug' => $mainPageArticle->getSlug()));
}
/**
* @Route("/cikk/{articleSlug}", name="KekRozsakFrontBundle_article")
* @Template()
*
* @param string $articleSlug
*/
public function articleAction($articleSlug)
{
$article = $this->getDoctrine()->getRepository('KekRozsakFrontBundle:Article')->findOneBySlug($articleSlug);
if (!$article)
throw $this->createNotFoundException('A keresett cikk nem létezik!');
return array(
'article' => $article,
);
return $this->forward('KekRozsakFrontBundle:Article:view', array('slug' => $mainPageArticle->getSlug()));
}
/**

View File

@ -6,7 +6,7 @@
{% block content %}
<h3>Jelentkezés</h3>
<p>Amennyiben már tagja vagy a körnek, <a href="{{ path('KekRozsakSecurityBundle_login') }}">itt bejelentkezhetsz</a>.
<p>Az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezhetsz a Kék Rózsa okkultista kör tagjai közé. Kérünk, hogy jelentkezés előtt figyelmesen olvasd el a <a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_article', { articleSlug: 'rolunk' }) }}">Rólunk</a> menüpont szövegét, különös tekintettel a Házirendre.</p>
<p>Az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezhetsz a Kék Rózsa okkultista kör tagjai közé. Kérünk, hogy jelentkezés előtt figyelmesen olvasd el a <a href="{{ path('KekRozsakFrontBundle_articleView', { slug: 'rolunk' }) }}">Rólunk</a> menüpont szövegét, különös tekintettel a Házirendre.</p>
<p>A jelentkezés NEM jár automatikus tagsággal. A Házirend szerint a Vének jogot formálhatnak arra, hogy a jelentkezésedet elutasítsák, vagy próbáknak vessenek alá, mielőtt a tagok közé fogadnak.</p>
<p><strong>FONTOS!</strong> Aki a régi fórumon írt bármilyen bejegyzést, az már regisztrálva van ezen az oldalon is! Ez esetben kérlek lépjetek kapcsolatba velem <a href="http://www.facebook.com/Polesz" target="_blank">Facebookon</a> vagy e-mailben a <a href="jelentkezes@blueroses.hu">jelentkezes@blueroses.hu</a> címen!</p>
<form method="post" action="{{ path('KekRozsakSecurityBundle_registration') }}">