You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

6 lines
244 B
Twig

<p>
A könyvek részletes adatait a szerzőre, címre vagy a kiadás évére kattintva
tudhatod meg. Az ekkor felbukkanó ablakban tudod bejelölni, ha neked is van
egy példányod, vagy ha pl. szeretnél kölcsönkérni egyet.
<p>