The SSH host key has changed on 8 April, 2022 to this one: SHA256:573uTBSeh74kvOo0HJXi5ijdzRm8me27suzNEDlGyrQ
blueroses.hu project repository
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
kekrozsak/src/KekRozsak/AdminBundle/Resources/views/Default/groupJoinRequests.html.twig

43 lines
1.5 KiB

{# vim: ft=htmljinja
#}
{% extends 'KekRozsakFrontBundle:Default:main_template.html.twig' %}
{% block title %} - Csoport jelentkezők {% endblock %}
{% block content %}
<h3>Csoport jelentkezők</h3>
<p>Az alábbi listán az általad vezetett csoportokba frissen jelentkezőket láthatod. A mellettük lévő ikonokra kattintva hagyhatod jóvá, illetve utasísthatod el a jelentkezésüket. Amennyiben ez utóbbi mellett döntesz, egy rövid üzenetet is írnod kell az elutasítás okáról.</p>
<table>
<thead>
<tr>
<td colspan="2">Csoport / Jelentkező</td>
<td></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
{% for group in groups %}
<tr>
<td class="ikon">[ikon]</td>
<td colspan="2">{{ group.name }}</td>
</tr>
{% for request in group.members %}
{% if not group.isMember(request.user) %}
<tr>
<td colspan="2">{{ request.user|userdataspan }}</td>
<td>
<form method="post" action="{{ path('KekRozsakAdminBundle_groupJoinRequests') }}">
<input type="hidden" name="user" value="{{ request.user.id }}" />
<input type="hidden" name="group" value="{{ group.id }}" />
<button type="submit">[jóváhagyó ikon]</button>
</form>
<form method="post" action="{{ path('KekRozsakAdminBundle_groupJoinDecline') }}">
<input type="hidden" name="user" value="{{ request.user.id }}" />
<input type="hidden" name="group" value="{{ group.id }}" />
<button type="submit">[elutasító ikon]</button>
</form>
</td>
</tr>
{% endif %}
{% endfor %}
{% endfor %}
</tbody>
</table>
{% endblock content %}