The SSH host key has changed on 8 April, 2022 to this one: SHA256:573uTBSeh74kvOo0HJXi5ijdzRm8me27suzNEDlGyrQ
blueroses.hu project repository
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

75 lines
2.2 KiB

<?php
namespace KekRozsak\FrontBundle\Form\Type;
use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use KekRozsak\FrontBundle\Form\Type\UserDataType;
class UserType extends AbstractType
{
protected $_registration;
public function __construct($registration = false)
{
$this->_registration = $registration;
}
public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
{
$builder->add('username', null, array(
'label' => 'Felhasználónév',
'read_only' => (!$this->_registration),
'help' => 'Ezt fogod használni az oldalra való bejelentkezéshez. Jelszavadhoz hasonlóan kezeld bizalmasan! Jelentkezés után nem lehet megváltoztatni!',
));
$builder->add('password', 'repeated', array(
'type' => 'password',
'second_name' => 'confirm',
'invalid_message' => 'A két jelszó nem egyezik meg!',
'required' => ($this->_registration),
'options' => array(
'label' => 'Jelszó',
'help' => 'Ezt fogod használni az oldalra való bejelentkezéshez. Soha ne add meg senkinek!',
),
));
$builder->add('email', null, array(
'label' => 'E-mail cím',
'help' => 'Ezen az e-mail címen értesítünk majd, ha felvételt nyersz a körbe.',
));
$builder->add('displayName', null, array(
'label' => 'Név',
'help' => 'Ezen a néven fog szólítani a közösség. Bármikor megváltoztathatod, de az egyértelműség kedvéért ezt mindig jelezd a többiek felé!',
));
if (!$this->_registration)
{
$builder->add('user_data', new UserDataType(), array(
'label' => 'Egyéb adatok',
));
}
else
{
$builder->add('agree', 'checkbox', array(
'property_path' => false,
'label' => ' ',
'help' => 'A Jelentkezés gomb megnyomásával kijelentem, hogy a Kék Rózsa okkultista kör Házirendjét elolvastam, és azt felvételem esetén magamra nézve teljes mértékben elfogadom.',
));
}
}
public function getName()
{
return 'user';
}
public function getDefaultOptions()
{
$opts = array(
'data_class' => 'KekRozsak\FrontBundle\Entity\User',
);
if ($this->_registration)
$opts['validation_groups'] = array('registration');
return $opts;
}
}