The SSH host key has changed on 8 April, 2022 to this one: SHA256:573uTBSeh74kvOo0HJXi5ijdzRm8me27suzNEDlGyrQ
blueroses.hu project repository
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

5 lines
243 B

<p>
A könyvek részletes adatait a szerzőre, címre vagy a kiadás évére kattintva
tudhatod meg. Az ekkor felbukkanó ablakban tudod bejelölni, ha neked is van
egy példányod, vagy ha pl. szeretnél kölcsönkérni egyet.
<p>