Преглед на файлове

Update documentation requirements

Upgrade to Flask-Sphinx-Themes 1.0.2
master
Gergely Polonkai преди 1 година
родител
ревизия
45b397f74e
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      docs-requirements.txt

+ 1
- 1
docs-requirements.txt Целия файл

@@ -1 +1 @@
Flask-Sphinx-Themes==1.0.1
Flask-Sphinx-Themes==1.0.2

Loading…
Отказ
Запис